Ook Almelo! Persbericht Uitnodiging door Tubantia en Aavisie-aafm Omroep Almelo Beste raadsleden en lijsttrekkers, Beste Almeloërs Komende donderdagavond beginnen we met de eerste uit een reeks verkiezingsdebatten onder de noemer Stemmingmakerij. Aavisie en de Twentsche Courant Tubantia verzorgen een serie debatten waarvan donderdag de eerste is. In Proeflokaal België begint het om 20.00 uur met een terugblik. Hier het voorlopige programma. We laten alle partijen van groot tot klein aan bod komen. We plannen elke partij in. We nemen aan dat er van alle partijen een raadslid/lijsttrekker of kandidaat is. 20.00-20.30 uur: Terugblik. Interview met 5 oppositie partijen (D66, Democraten.Nu,VVD, LAS, PvdA) en de coalitie(CDA, SP, CU). Klein debatje tussen de leider grootste coalitie partij (Marcel Zielman) en de oppositieleider (Gijs Stork) We blikken vervolgens terug op 5 punten met alle partijen: 1. Intern/ambtelijke organisatie: Vertrek burgemeester Jon Hermans, komst Arjen Gerritsen, ingebruikname nieuw stadhuis en het vertrouwen van de burger is te laag. 2. Bestuurscrisis: twee wethouders weg, partijen gesplitst en de daaropvolgende wethouderscrisis nadat ook nog Anja Timmer vertrok. Komst minimapartij 3. De Financiën: Gemeente onder preventief toezicht. Heeft 4. De hoofdpijndossiers: parkeren in de binnenstad, mobiliteitsplan, wijkcentra. 5. En het is niet allemaal ellende: de Binnenstad, volop in ontwikkeling. 20.30-21.00: Vooruitblik op weg naar maart 2018. Verschillende onderdelen: met alle partijen 1. Vertrekkers: Jaap Stapel en Marjolein Wessels 2. Leeftijdsopbouw nieuwe raad: lukt het om te verjongen? 3. Verdeling man/vrouw. 4. Wie wordt de lijsttrekker? 5. Wie is de wethouders kandidaat? 6. Welke nieuwe partijen doen mee? 7. Wat worden de thema’s in de verkiezingsstrijd? ============= Dinsdag 10 januari geen fractieoverleg! 16.00-18.00u Nieuwjaarsreceptie Heracles Almelo 18.15-19.30u Raadswerkgroep Politieke Participatie (themasessie Sociale Media) 19.30-23.00u politiek beraad (dubbelprogramma) =============== Fractievergadering Leefbaar Almelo 1. Opening: welkom en kort gesprek met de griffie, Zorgen over politiek klimaat nav pvda perikelen inzake wethouderskwestie 2. Politieke agenda: Dinsdag 24 mei 19.30u raad met oa benoeming wethouder, vragenhalfuur, ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van een zwaaikom aan de zijtak van het Twentekanaal, wijziging APV, herontwikkeling voormalig stadhuis, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bavinkel, inhuur BOA, coordinatiebesluit ex art. 3.30 wet ruimtelijke ordening tbv Hornbach, verzamelbesluit 1 e kwartaal 2016 tot wijziging van de begroting 2016, motie huishoudelijke hulp, voorgenomen moties en amendementen Dinsdag 31 mei 19.30u politiek beraad oa perspectiefnota, uitspraak rechtbank inzake vdLooy, mobiliteitsvisie 3. Media en signalen uit de samenleving: bert - bericht over gastlessen provincie en raad 4. Post: Gemeente Almelo - perspectiefnota 5. Verslag: staat op fb en de site? 6. Schriftelijke vragen en raadsbrieven: Schriftelijke vragen - Minimapartij- vragen huishoudelijke hulp; PVA - vragen nav Raadsbrief over agrarische bestemming Pagedal Grote Bavenkelsweg 27 en Bornsestraat 16 7. Agenda: Nieuw Dinsdag 24 mei 17.00 - 19.00u inloop aangepast mobiliteitsproject binnenstad Noord-Oost - Stadhuis 18.00 - 19.00u seniorenoverleg restaurant 3.3 18.00 - 19.15u werkgroep politieke participatie 19.00 - 21.30u Nieuwe Energie Thorium-avond Statenzaal Provinciehuis Zwolle 19.30 - 23.00u gemeenteraad raadzaal Zaterdag 28 mei 14.00 - 17.30u jubileum Heerensocieteit Theaterhotel Amadeuszaal Maandag 30 mei 18.30 - 20.00u werkgroep transities sociaal domein 19.30 - 22.00u PVA infoavond Powerfield zonnepanelen stadhuis Stad&Ambt Dinsdag 31 mei 18.00 - 19.15u technisch vragenuurtje perspectiefnota Stad&Ambt 19.30 - 23.00u politiek beraad 8. Rondvraag: 9. Sluiting. ============= 19 april 2016 Fractievergadering Leefbaar Almelo 1. Opening: wij zijn weer met z'n drieën ( Bert, Jan, Marieke) en heten jullie hartelijk welkom 2. Politieke agenda: Dinsdag 19 april: binnenstad haven-zuid; systeeminnovatie beschut werken; preventief toezicht. Dinsdag 10 mei is de eerst volgende fractievergadering i.v.m het mei reces. 3. Media en signalen uit de samenleving: Media: Bert: tegen gestemd wat betreft Noordflank grondverkoop aan Provincie Signalen uit de samenleving: Er zijn vragen gekomen van omwonenden van het oude V&D complex i.v.m asbestsanering op het gebouw en de daarbij horende veiligheidsmaatregelen. Op welke wijze kan er rekening gehouden worden met uitbetalingen van salarissen en het inleveren van inkomstenbriefjes. Hoe staat het met de veiligheid van b.v de parkeergarages in de binnenstad, dit niet alleen vanwege de brandveiligheid maar ook het afbrokkelen aan de buitenkant van de parkeergarages. 4. Post: Geen papieren post 5. Verslag: Staat op Facebook en op de website 6. Schriftelijke vragen en raadsbrieven: Raadsbrieven: voorlopigheid jaarrekening resultaat 2015 op hoofdlijnen; aanbesteding maatwerk voorzieningen WMO en jeugdwet alle leeftijden en overige verlengingen. 7. Agenda/evaluatie: Agenda: Dinsdag 19 april 18.00-19.15 uur: werkgroep politieke participatie, stadhuis Donderdag 21 april 20.00-22.00 uur: PvdA bijeenkomst toekomst wijkcentra, wijkcentrum Schelfhorstpark Vrijdag 22 april 15.00-20.00 uur: Duurzaamheidsmarkt Almelo bloeit, bibliotheek Zaterdag 23 april en zondag 24 april 09.00-20.00 uur: Turkse culturele dagen, de Yunus Emre Moskee, Bellavistastraat Dinsdag 26 april 10.00-12.00 uur: uitreiking Koninklijke onderscheidingen, stadhuis Donderdag 28 april 0.00- 22.00 uur: busreis Twentse bestuurders naar Hannover Messe Woensdag 4 mei : dodenherdenking Donderdag 5 mei : Bevrijdingsdag Maandag 9 mei 18.00-20.00 uur : commissie planning en control Maandag 9 mei 19.00-22.30 uur: wijkplatform Almelo centrum, wijkcentrum 't Dok Dinsdag 10 mei 16.00-18.00 uur: Trendbureau Overijssel lezing Marga Lith Kleijwegt Twee Werelden, Provinciehuis Zwolle Agenda evaluatie: Jan: bezoek Marrokaanse Moskee: leuke bijeenkomst en veel informatie o.a over samenwerking politie en Marrokaanse gemeenschap, terrorisme, scholing Bert: Stadscafé Overijssel in Zwolle: goed bezocht, Almelo goed vertegenwoordigd, mooie projecten uit verschillende steden waarbij we van elkaar kunnen leren b.v m.b.t de aanpak van wateroverlast. Bert: TheaterTipAvond: Theaterhotel en Hof88, presentatie nieuwe jaarprogramma's, volle bak Marieke: ceremonie Stolpersteine, heel indrukwekkend. 8. Rondvraag: 9. Sluiting. 5 april 2016 Fractievergadering Leefbaar Almelo 1. Opening: Welkom ondanks dat het weer weer wat regenachtig is Aanwezig: Bert, Jan, Marieke 2. Politieke agenda: Politiek beraad 19.30 uur: 19.30-21.00 uur Werkbezoek Marrokkaanse Moskee, Veldkampsweg 16 Almelo 21.30-23.00 uur Stadsvisie cultuur en Treasury statuut 2016 Raad 5 april: O.a benoeming lid rekenkamercommissie; transitie Noordflank; vaststellen bestemmingsplan Wierdensestraat 226; bestuurscommissie Agenda van Twenthe; onderzoeksrapport rekenkamercommissie; vaststelling verordening rechtspositie raads- en commissieleden en wethouders 2016. 3. Media en signalen uit de samenleving en actualiteiten: de 1 aprilgrap. Twee verrassingen politiek gezien: Het terugtreden van Wethouder Anja Timmer Minimapartij Lieneke Bolhuis 4. Post: Gemeente Almelo: ontvangstbevestiging schriftelijke vragen verhuisverplichting scholen Indigo Almelo: expositie Cornelius Rogge t/m 29 mei (zie agenda) 5. Verslag: Staat op Facebook en de mail 6. Schriftelijke vragen en raadsbrieven: 7. Agenda: Woensdag 6 april 19.30-22.00 uur Stadscafé XL Overijssel, Schuurmanstraat 1 Zwolle Vrijdag 8 april 15.00-17.00 uur bijeenkomst VNG rapport modernisering cannabisbeleid, Grote Oever 26 Meppel Zaterdag 9 april 10.00-13.00 uur Stadsbezoek buitengebied, Waterschapsgebouw Vechtstromen (fiets); 11.00-13.00 uur open dag Indië Zondag 10 april 14.30-16.10 uur ceremonie Stolpersteine, Stadhuis Maandag 11 april 15.00-17.00 uur Eurocities workshops, UT Enschede en meerdere locaties, 18.00-20.00 uur Werkgroep transitie Sociaal Domein, Stadhuis Dinsdag 12 april 18.00-19.00 uur Senioren overleg, Stadhuis Donderdag 14 april 12.00-14.00 uur Het Nieuwe Werken Café, Deep Democracy, Stadhuis; 19.45-21.45 uur raadswerkgroep fysieke agenda, Stadhuis Zondag 17 april 13.00 brunchprogramma Kunst van het Samenleven, wijkcentrum De Schöppe, Clematisstraat 2, Maandag 18 april 18.00-20.00 uur commissie planning en control, Stadhuis Dinsdag 19 april 18.00-19.15 uur werkgroep politieke participatie, Stadhuis 18.00-19.30 uur rondleiding stadhuis door raadsleden. Woensdag 20 april Géén Radio Leefbaar ivm voetbal. 8. Rondvraag: 9. Sluiting.

leefbaar almelo 20140218 - leefbaar almelo 20140218

Leefbaar Almelo verslag en agenda 11-02-2014 - LA 20140211

20140204 Verslag en agenda Leefbaar Almelo - 20140204 Verslag en agenda Leefbaar Almelo

Leefbaar Almelo verslag en agenda 14-01-2014 - Leefbaar Almelo verslag en agenda 14-01-2014

20140107 Verslag en agenda Leefbaar Almelo - 20140107 Verslag en agenda Leefbaar Almelo

kandidatenlijst - kandidatenlijst

LA agenda en verslag - LA agenda en verslag

LA Kandidatenlijst - LA Kandidatenlijst

Leefbaar Almelo agenda en verslag 3 december 2013 - Leefbaar Almelo agenda en verslag 3 december 2013

LEEFBAAR ALMELO - LEEFBAAR ALMELO

aankondiging kandidatenlijst Leefbaar Almelo GRV maart 2014 - aankondiging kandidatenlijst Leefbaar Almelo GRV maart 2014