BURGER, BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

Gemeente Almelo moet meer een voorbeeld zijn als werkgever met het oog op de multiculturele samenleving maar ook met aandacht voor andere doelgroepen.

Realiseer het nieuwe stadhuis met grote zorg voor bezoekers en gebruikers.
Leefbaar Almelo wil het nieuwe stadhuis realiseren in de binnenstad op de reeds aangegeven locatie, met diverse publieksgerichte functies gecombineerd.

Zorg voor de juiste voorzieningen in en om het nieuwe stadhuis! Streef naar open source voor alle IT gebruik in het stadhuis! Verbeteren van de digitale dienstverlening intern en extern om een betere service te kunnen verlenen en tegelijkertijd het milieu minder te belasten door het beperken van de papierstromen.

Verder met een kleiner bestuur, bijvoorbeeld 3 wethouders in plaats van 5. Raad terug naar 1 x in de 2 weken vergaderen.
Werk aan een functioneler ambtelijk apparaat door functies te combineren waardoor er een besparing in personeelskosten kan worden gerealiseerd.

Knok voor een goede positie in Netwerkstad, Regio, Euregio en Provincie! Euregionaal streven naar gratis openbaar vervoer.

Eventueel onderhoud aan gebouwen en wegen en openbare ruimte uitstellen om incidenteel kosten te besparen, zonder de veiligheid en leefbaarheid in gevaar te brengen.

Meer leges inkomensafhankelijk maken en streven naar betalen naar draagkracht.

Hondenbelasting verhogen voor de houders van meer dan 1 hond en kwijtschelding voor de minima alleen voor 1 huisdier.

Almelo als kartrekker en voorloper als Millenniumgemeente!

Meer aandacht voor het functioneren en het rendement van de Stadsbank.