VEILIGE GEMEENTE

Preventie is belangrijker dan symptoombestrijding: Voorkom onveiligheid door tijdig de juiste maatregelen te nemen!

Meer blauw op straat als preventieve maatregel.

Maak mensen meer bewust van het belang van acceptatie en tolerantie!

Bezuinigen op wegenonderhoud.

Betere afstemming tussen onderhoudsprojecten en nieuwe ontwikkelingen.

Leefbaar Almelo wil samen met de horeca en andere ondernemers zorgen voor een veilig en gezellig winkel- en uitgaansleven, geconcentreerd in en om de Grotestraat.

Hele stad 30-km zone maken behalve de verkeersringen rond centrum en stad.

Stimuleren van langzaam verkeer en terugdringen van gemotoriseerd verkeer.

Ontmoedig het naar school brengen per auto onder andere door veilige loop- en fietsroutes.