WERKEN

Draag zorg voor meer werkgelegenheidsprojecten om zoveel mogelijk mensen actief aan het arbeidsproces deel te laten nemen!

Leefbaar Almelo wil recreatie en toerisme stimuleren waardoor er in deze branche meer banen ontstaan. Dit is tevens van grote invloed op andere bedrijfssectoren in de stad zoals de detailhandel en horeca!

Geef Soweco een belangrijker rol in werkgelegenheidsprojecten. Ontwikkel banenplannen in groen en onderhoud!
Werkplein/CWI/UWV in de binnenstad vestigen bijvoorbeeld in het oude postkantoor en later in het nieuwe stadhuis.

Blijf nieuwe ondernemers steunen en zorg voor een goede begeleiding na de start.
Gebruik de bestaande organisaties die goed werk leveren en zorg voor een goede lokale afstemming en samenwerking. Streef naar een aantrekkelijk ondernemersklimaat!

Revitalisatie van bestaande bedrijventerreinen gaat boven nieuwe aanleg van nieuwe bedrijventerreinen!

Geef de mensen waar ze recht op hebben en maak ze meer bewust van hun plichten!
Besef dat werk niet zaligmakend is maar een middel om mensen te helpen te komen waar ze willen zijn. Beloon positieve inzet voor de maatschappij! Stimuleer vrijwilligerswerk!