WONEN

Leefbaar Almelo streeft naar een gevarieerde woonomgeving afgestemd op de samenstelling van de bevolking. Blijf gevarieerd samengestelde wijken ontwikkelen! Streven naar een betere balans van goedkopere woningen en vrije sectorwoningen in de verschillende delen van de stad!

Bouw betaalbare woningen, zowel in de koop- en huursector!
Breek niet teveel te snel af en kies eerder voor renoveren! Als er toch gesloopt moet worden zorgen voor juiste gewenningsmaatregelen bij gedwongen verhuizing.

Realiseer meer betaalbare appartementen voor jongeren in het centrum.

Bouw eerst in het centrum en op inbreidingslocaties/lege plekken in de stad alvorens nieuwe woonwijken te realiseren.

Waterrijk hoeft niet in de, in eerste instantie geplande, grootschaligheid, door te gaan, en voorlopig helemaal niet. Leemslagen en Waterrijk eventueel als natuurgebied ontwikkelen in het kader van betere aantrekkingskracht voor toerisme en recreatie.
 “Plan Westerdok” kan een binnenstedelijk alternatief zijn voor Waterrijk.
Te ontwikkelen gebieden eventueel gebruiken als alternatief voor milieu- en energiemaatregelen op het gebied van duurzaamheid, zoals windmolens, zonnepanelen, warmtekoudekracht opslag, en alles wat er verder aan mogelijkheden is.
Wellness in plaats van wonen ontwikkelen in Leemslagen en een gedeelte van Waterrijk. Locatie “De Pook” als natuurcamping ontwikkelen.
Het buitengebied meer gebruiken voor ontwikkelingen op het gebied van milieu en toerisme en recreatie, zonder de waarde van het buitengebied verder aan te tasten.

Leefbaar Almelo wil extra aandacht voor de combinatie van wonen en zorg met welzijns- en zorgorganisaties voor woonruimte voor speciale doelgroepen.

Realiseer meer alternatieve woonvormen met gedeelde voorzieningen om wonen meer sociaal en betaalbaar te houden.

Zorg voor goede vrijetijdsbestedingsmogelijkheden in sport- en spelvoorzieningen in de woonwijken.

Geef mensen hun deelverantwoordelijkheid voor hun eigen woon- en leefomgeving!