OMGEVING

Maak meer mensen medeverantwoordelijk voor onderhoud van de eigen woon- en leefomgeving! Inspraak van de burger is van belang en betrokkenheid dient te worden beloond.

Behoud van de groene longen en meer groen en water in de binnenstad en in nieuwbouwwijken. Bevordering van milieu, leefbaarheid, toerisme en recreatie.
Herstellen van de verbinding van de Gravenallee met het kasteel in hartje stad!

Leefbaar Almelo wil het speelbos en het geboortebos snel realiseren en daarvoor zo veel mogelijk rekening houden met eventuele ontwikkelingen met betrekking tot toerisme en recreatie en werkgelegenheid. Concrete locaties hiervoor aanwijzen.

Meer speelgelegenheden voor kinderen realiseren zoals speelpleintjes door initiatieven van derden te benutten zoals Cruyffcourts, Krajicekveld, etc.

Alle leegstaande gronden en panden zo veel mogelijk in ieder geval tijdelijk openbaar in gebruik geven aan belangstellenden. Leegstand bestrijden door bevorderen van tijdelijke woonmogelijkheden door antikraak.

Leefbaar Almelo wil goede parkeermogelijkheden aan de rand van de stad en aan de rand van het centrum, en van daaruit verder goede gratis vervoersmogelijkheden aanbieden voor bezoekers en gebruikers van de stad.
Ontwikkel meer fietsstallingen in en om het centrum!
Invoeren van fietstaxisysteem als toeristische attractie en als milieu- en werkgelegenheidsproject. Leefbaar Almelo wil als pilot hiervoor een bedrijf op laten richten door derden.

Verbeteren van de invalswegen vooral te realiseren door het aanbrengen van meer groen. Voorrang aan langzaam verkeer door de juiste wandel- en fietspaden aan te leggen en tegelijkertijd het gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk te beperken, te beginnen in de binnenstad en uitbreiden naar de buitenwijken en dorpen.