SAMEN LEVEN

Maak mensen meer betrokken bij elkaar! Stimuleer integratie en participatie door persoonlijke inzet meer te waarderen! Optimale samenwerking met “Artikel 1” ter bevordering van participatie en integratie.

Meer aandacht voor nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de te verwachten toename van “AMA’s” in Almelo.

Zorgen voor overkoepelende organisaties in de MFA en kleinschaliger buurt- en wijkvoorzieningen voor de burgers. De nieuwe ontwikkelingen van de MFA’s goed communiceren met burgers en politiek.

Uitbreiden van het aantal coffeeshops en gaan voor een pilot in Almelo met gereguleerde kweek door de toegestane coffeeshops om kwaliteit en veiligheid en leefbaarheid te bevorderen. Ondersteunen van legaliseren van softdrugs.

Steun voor de bibliotheek en de Lokale Omroep Almelo. Mede ontwikkelen van mogelijkheden voor nieuwe media.

Leefbaar Almelo wil meer tijd en aandacht besteden aan de juiste cultuurvoorzieningen voor een breed publiek, door middel van het met voorrang ontwikkelen van bijvoorbeeld de talentenfabriek en al actieve organisaties betrekken bij de plannen en uitvoering.

Verder ontwikkelen van Centrum voor Jeugd en Gezin.

Almelo als kartrekker en voorloper als Millenniumgemeente!

Ga door met samenwerken met de ondernemers en instanties in de stad om invulling te geven aan bijzondere activiteiten en evenementen!
In deze periode streven naar afbouwen en beëindigen van de subsidie aan het Theaterhotel.

Zorgen voor zorg- en sportvoorzieningen dicht bij de mensen! Verbeteren samenwerking en gebruik van de verschillende verenigingen en complexen. Geen nieuwe flexlocatie!

Sportontmoetingsavond om en om combineren met Stadsprijs en andere culturele activiteiten.

Betere koppeling van scholen aan sportclubs en buurt- en wijkhuizen en kerken om zodoende onder andere het sportonderwijs en sportdeelname te bevorderen. De BVO Heracles Almelo kan daar een belangrijke voortrekkersrol in spelen.
Nieuw stadion voor de BVO Heracles Almelo bij ON waarbij de gemeente sturend, coördinerend en faciliterend optreedt en waarbij Heracles Almelo en bedrijfsleven het initiatief nemen voor realisatie en financiële haalbaarheid.
Betere openingstijden ter verbetering van het gebruik van het sport- en recreatiecentrum “Sportpark”.