30-05-2011 - Verslag fractieoverleg en agenda

Agenda/Verslag fractiebijeenkomst Leefbaar Almelo
Datum: maandag  30052011   tijd:  13.00 – 16.00
Aansluitend evt. spreekuur fractie op afspraak 16.00 -  16.30

Aanwezig:
1. Opening;  kort welkom en privé-evaluatie
 
2.  Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving
 Het lijkt al wel voorjaar en vakantie, bijna….
3. Vorig verslag;
staat op de site en hyves, met de complimenten aan guus
4. Evaluatie en in de media
 Diverse publicaties
allen: nacht van Almelo: groot succes met mooie activiteiten voor allerlei doelgroepen
Jan: Remkbrandfiesta, steeds groter qua opzet, steeds meer publiek en leuke sfeer. Publiek was goede mengeling van culturen.
Jan: Piratenfestival en koopzondag, leuke sfeer en lekker druk in de stad.
Samenvattend: vele leuke activiteiten en dat voor alle doelgroepen.
5. Ingekomen & uitgaande post t/m 30052011
 De klup – bezuinigen aangepast sporten,effecten op de klup – reageren
 Gem. almelo – uitnodiging nazit voorjaarsnota –
 Gem. almelo – agenda extra (info) – raad 30052011
 Regio twente – jaarstukken 2010 en programmabegroting 2012

6. Politieke avond
Maandag 30052011 – 19.00u
0a in de val, armoedeval wwb – nieuwe verordening leerlingenvervoer – wmo-beleidsplan 2011/2014 – jaarverantwoording 2010 – jaarstukken/ herziening begroting bussinesspark xxl 2010/2011/2012
Dinsdag 31052011 – 19.00u
De raad stelt vragen aan inwoners en maatschappelijke partners over  de voorjaarsnota
  Reacties bewoners/verenigingen:
  - Lammers –Galloway
  - Kaya –CVTTJ
  - Romero – La Iberica Almelo
  - wijkcommissie Schelfhorst – sportstimulering
  - IVN Almelo – tegen bezuinigingen
  - Hankel – Twente Milieu
  - Koninklijke almelose Harmonie
  - St Kerkconcerten grote kerk
  - Woningstichting St. Joseph
  - Hongarije Werkgroep PGA
  - De Klup – aangepast sporten
Dinsdag 14062011  
Extra informatieve raadsbijeenkomst (20.00)
Dinsdag 21062011 (19.00) en donderdag 23062011 (13.30)
  Behandeling voorjaarsnota

7. Collegestukken
 Diverse stukken bekeken.
8. Bestuur / acties
 Geen ontwikkelingen
9. Site en hyves
 Wordt wekelijks bijgehouden
10. Agenda en prioriteiten

AGENDA MEI
Maandag 30 mei
17.00 technische vragen voorjaarsnota
19.00 extra info / 19.45 extra raad
Dinsdag 31 mei
15.00 afscheid secr b&w T. vh Reve
18.00 info raad met burgers over vjnota

AGENDA JUNI
Maandag 6 juni
18.00 Zakelijk Almelo
Dinsdag 7 juni
15.00 Opening wooncomplex Mercurius Ootmarsumsestraat
Dinsdag 6 juni t/m Donderdag 9 Juni
aanvang 18.00 Avondvierdaagse
Vrijdag 17 juni
15.00 Slingerbeurs ROC Twente
Zaterdag 25 juni
9.30 Bezoek stadsdeel Noordoost (Sluitersveld)

11. Rondvraag
 Geen.
12. Afsluiting
.