21-02-2011 - Leefbaar Almelo - Verslag Fractieoverleg 21 feb 2011

Agenda/Verslag fractiebijeenkomst Leefbaar Almelo
Datum: maandag  21022011   tijd:  13.00 – 16.00
Aansluitend evt. spreekuur fractie op afspraak 16.00 -  16.30

Aanwezig:  jan van vliet, bert hümmels, guus ter doest
1. Opening – korte samenvatting van van alles en overleg over de agenda
2.  Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving
Jan – onderhoud sportvelden en de wens  voor alle verenigingen een voorziening als kunstgras te hebben
Jan – overvallen op pompstations is alarmerend en de vraag is hoe burgemeester samen met politie hier wat aan kan doen.
Allen – situatie Elkerbout/Aylin en situatie Poort Stegehuis en andere diverse partijen weten niet waar ze aan toe zijn voor wat betreft besluitvorming en regelgeving. Hoe denken raad en college deze zaken nu eens voortvarend op te pakken met zo goed als mogelijk voor alle partijen tevreden resultaat.
Bert/Guus – betrokkenheid van inwoners tijdens raadsvergadering over stadion Heracles spreekt tot de verbeelding. Dit zou eigenlijk ook voor andere belangrijke projecten voor de stad zo moeten zijn.
3. Vorig verslag
Staat op de site en hyves, van de afgelopen twee weken zijn geen verslagen gemaakt.
4. Evaluatie en in de media
 Geen noemenswaardige ontwikkelingen
5. Ingekomen & uitgaande post
Trendbureau Overijssel – Brief met voorgenomen plannen ZGT betreffende concentratie klinische kraamzorg
Gemeente Almelo – nota pc
Gemeente Almelo, rekenkamercommissie – onderzoek dossier Fortezza
Henk Stegehuis – dossier de Poort
Verslag conferentie Interregionaal IVA project
Gemeente Almelo – raadsagenda met bijlagen 8 maart
Danscentrum Elkerbout – brief inzake ruimtelijke regelgeving inzake horeca op bedrijventerreinen.
Bibliotheek – brief/geschenkbon
Gemeente Almelo – investeringsopzet nieuw stadhuis
Vereniging Industriepotentieel Twente – brief innovatie en bereikbaarheid
STJA – brief met verslag inspraak STJA gemeenteraad 18 januari
6. Politieke avond
  8 maart – Raad
Met o.a. Visie op integratie 2010-2014 “Thuis en Actief in Kleurrijk Almelo”, motie PVA, motie LKA, Stedenbouwkundige randvoorwaarden Nieuw Stadhuis, bestemmingsplan N349 Tracé Noord-Oost, Discussienota inzake actief en/of faciliterend grondbeleid
7. Collegestukken
Tijdelijk geen werkend ris, volgende keer naar stukken van beide weken kijken.
8. Bestuur / acties
 Geen ontwikkelingen
9. Site en hyves
 Geen ontwikkelingen
10. Agenda en prioriteiten
Agenda februari geen activiteiten meer behalve woensdag om 17.30 Radio Leefbaar. Vanwege niet werken van het ris kan er nog geen agenda van maart gemaakt worden. Dit wordt uitgesteld naar maandag 1 maart.
11. Rondvraag
 geen
12. Afsluiting