30-11-2010 - Verslag fractieoverleg 29 november

Agenda/Verslag fractiebijeenkomst Leefbaar Almelo
Datum: maandag  29112010   tijd:  14.00 – 16.00
Aansluitend evt. spreekuur fractie op afspraak 16.00 -  16.30

Aanwezig: jan, bert, guus
1. Opening, korte postinspectie en  weekevaluatie
  Vergadering geopend
2.  Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving
 geen
3. Vorig verslag 22112010 staat op de site en op hyves
 4. Evaluatie en in de media
 Jan - Radio Leefbaar niet doorgegaan ivm afwezigheid anderen
Bert - Raad op Straat en Overleg Horeca Nederland
5. Ingekomen & uitgaande post t/m 22112010
Neprom - uitnodiging inzendingen locatieontwikkelingen
Almelo Sociaal wijkcentrum De Kolk – uitnodiging nieuwjaarsreceptie 6 januari 16.00 uur
De Trefhoek – uitnodiging 50jarig bestaan, 18 december 15.00 uur
6. Politieke avond
- dinsdag 30-11 2010 – 19.00 raad
o.a.: Huwelijk en partnerschapsregistratie op een locatie naar keuze, Notitie rijkwijdte en detailniveau MER Stadion Heracles Almelo, Teruglevering complex 28, perceel grond hoek E. Gorterstraat/ Haven Noordzijde (residentie Fortezza), Bestemmingsplan Sluiskade Zuidzijde/Winkelsteeg, Initiatiefvoorstel ALA-AOV over locatie AVC Heracles.
- dinsdag 7-12 2010 – 19.00 inforaad
Visie op integratiebeleid
- dinsdag 14-12 2010 – 19.00 raad
Belastingverordening 2011, Bestemmingsreserve Grondbank, invoeren reclamebelasting binnenstad tbv ondernemersfonds
 7. Collegestukken
Geen bijzonderheden
8. Bestuur / acties – geen bijzonderheden
9. Site en hyves – volop in bedrijf
10. Agenda en prioriteiten – zie bijlage agenda
11. Rondvraag
geen
12. Afsluiting.