03-05-2010 - Leefbaar Almelo fractieverslag van 03 mei 2010

Agenda/Verslag fractiebijeenkomst Leefbaar Almelo
Datum: maandag 3-5-2010 tijd: 13.00 – 16.00
Aansluitend evt. spreekuur fractie op afspraak 16.00 - 16.30

Aanwezig: Bert, Jan, Guus
1. Opening
Iedereen aanwezig en vergadering wordt geopend
2. Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving
Raadsvragen van vorige week uitgewerkt en verzonden naar griffie, college en media.

Meerdere jongerengroepen actief de laatste tijd. Leefbaar Almelo wil graag jongeren verenigen en zal dit met LEF Almelo bespreken evenals het feit dat via BNN nu landelijk een politieke partij opricht wordt ook onder de naam LEF.

3. Vorig verslag
Staat op de website en wordt nog op hyves geplaatst

4. Evaluatie en in de media
Guus - aanwezig bij de wijkcommissie zuidoost. Leuke bijeenkomst met en met name tevredenheid over de herinrichting van de Bornerbroeksestraat vanaf onderdelenhuis tot aan de kerk.
Bert – aanwezig bij de 1 mei viering van de PvdA met name voor de toespraak van oud waarnemend burgemeester Van Lidth de Jeude. Enthousiasme was leuk alhoewel de opkomst laag was. Het was net alsof hij nog bij de PvdA familie behoorde.
Jan en Guus – aanwezig bij wijkfeest in de WesterEs. Leuk feest voor de buurt
Bert- Herdenkingsdienst Armeense Kerk. Grote opkomst met mensen van allerlei stromingen/gezindten. Veel en lange toespraken en soms ook heftig. De muziek maakte het wel prettiger.
Jan en Bert – uitzending van Radio Leefbaar

5. Ingekomen & uitgaande post
03-05-2010
Griffie – raadsagenda 11 mei
Speeltuin het Nieuwland – uitnodiging
Stichting Evenementen Almelo – brief met flyer evenementen in 2010
Twente, Landgoed van Nederland - magazine
Gemeente Almelo – bijlagenboek van jaarverantwoording 2009
Voebalver. PH – brief over protest invulling belijningen buitenaccomodaties.

6. Politieke avond
11 mei 2010 : Info raad – behandeling jaarverslag 2009
11 mei 2010 : Raad – o.a. benoemingen AB Regio Twente en voordracht kandidaten euregioraad en benoeming leden rekenkamercommissie
Actualisering Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2007 in het kader van de wet BAG (wordt Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2010)

7. Collegestukken
Diverse onderwerpen en raadsbrieven.

8. Bestuur / acties
Begin mei worden de bestuurswijzigingen doorgegeven aan de KvK.
Het bestuur gaat met een aantal organisatorische zaken aan de slag met name om meer leden te werven. Daarnaast wordt de taakverdeling en verantwoordelijkheid van zowel bestuur als fractie besproken.
9. Site en hyves
We dienen de homepage van www.leefbaaralmelo.nl meer te actualiseren.
10. Agenda en prioriteiten
Bijgewerkt in outlook en voor de belangrijkste bijeenkomsten bericht verzonden naar deel fractie en bestuur
11. Rondvraag

12. Afsluiting