25-03-2010 - Leefbaar Almelo wil raadsprogramma

Leefbaar Almelo wil raadsprogramma!
 
Leefbaar Almelo streeft naar een raadsbreed samengesteld raadsprogramma voor de komende jaren!
In plaats van een collegeprogramma waar de raad volgt, wil Leefbaar Almelo dat er in een aantal raadsbijeenkomsten gesproken wordt over wat de raad belangrijk vindt voor de komende jaren. Dat moet vastgelegd worden in een raadsprogramma, waarbij met wisselende meerderheden onderwerpen aangedragen worden.
Bij dit raadsprogramma wordt dan gezocht naar de meest geschikte mensen om dit uit te voeren.
Leefbaar Almelo wil dat er een college van 3 wethouders komt, dat belast wordt met de uitvoering van dat raadsprogramma.
Het college kan dan een uitvoeringsprogramma maken bij dit raadsprogramma en dat ter goedkeuring voorleggen aan de raad.
 
Als daar nu raadsbreed werk van wordt gemaakt dan is het misschien niet eens nodig om voor dit jaar nog een voorjaarsnotabehandeling te hebben, omdat dat al meegenomen kan worden in de besprekingen voor het raadsprogramma, waarin zaken voor korte ( 1 jaar), middellange (4 jaar) en lange termijn (4-24 jaar) worden vastgelegd door de raad.
 
Voor meer informatie:
 
bert hümmels
fractievoorzitter Leefbaar Almelo
0621615278