18-09-2012 - Leefbaar Almelo verslag fractieoverleg 18 september '12

Agenda/Verslag fractiebijeenkomst Leefbaar Almelo
Datum: dinsdag 18092012    tijd:  14.00 – 16.00
Aansluitend evt. spreekuur fractie op afspraak 16.00 -  16.30

Aanwezig: jan, bert
1. Opening
 
2.  Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving
- Vragen nav voortdurende fietsstallingsproblematiek bij het station; ondanks de verbeterde omstandigheden blijkt het in de praktijk nog steeds verre van ideaal ; op welke wijze denkt het college daar nog verbeteringen in aan te kunnen brengen, bijvoorbeeld door dichter bij het station meer stallingruimte te creëren?
- Vragen uit de bouwwereld mbt de aanbesteding van activiteiten in de stad, bijvoorbeeld met de verbetering van de “verbindende pleinen”, maar ook de verdere werkzaamheden; vraag uit de bouwwereld is vooral of en hoe er voor gezorgd kan worden dat de lokale economie en dus ook de Almelose bedrijven er meer baat bij kunnen hebben  dat de overheid  werk te bieden heeft? Graag willen wij van het college weten wat hier de mogelijkheden zijn, al beseffen we terdege dat er ook nog zoiets iets als de vrije markt en openbaar aanbesteden, ( deze vraag impliceert ook niet dat wij voor de gedachte van “eigen volk eerst” zijn, integendeel). Wat we belangrijk vinden is dat er duidelijkheid is naar iedereen hoe zo iets in zijn werk gaat.
- Vragen naar aanleiding van het grote succes van het Amaliaplein en de daaruitvoortvloeiende bijkomende problematiek als verkeer en veiligheid. Is er bijvoorbeeld  de mogelijkheid de Grotestraat  weer eerder voor alle verkeer af te sluiten en daarmee een andere fietsroute te bevorderen?
- Vragen mbt de Centrumparkeerring;  op welk moment wordt deze centrumparkeerring uit de Schipbeekstraat en het verlengde daarvan verlegd naar de Berkelstraat? Of is daar in het geheel geen sprake meer van?
- Vragen mbt winkelconcentratie in een bepaald deel van de stad; Welke effecten kan de planning en vestiging van een supermarkt in het “Jan Scholten – pand” hebben op de andere vergelijkbare ontwikkelingen in dat gebied? Hoe worden de raad en alle andere betrokkenen hierover geïnformeerd? Blijven de geschetste statistieken en andere cijfers valide voor de toekomst?


3. Vorig verslag – moet nog overal geplaatst worden, en wordt keihard aan gewerkt.  Mochten er nog belangstellenden zijn om ons te ondersteunen dan horen we dat graag, bijvoorbeeld mbt administratieve werkzaamheden en internetpublicaties.

4. Evaluatie en in de media – diverse publicaties in de media

5. Ingekomen & uitgaande post
 - st joseph – woonlijn  - nr 2 - 2012

6. Politieke avond
- dinsdag 18092012 – raad – 19.00u – diverse benoemingen – vragenhalfuur – debatnotitie speelautomatenhallen – startnotitie ontwikkelagenda NetWerkstad Twente – vaststellen diverse bestemmingsplannen: Vriezenveenseweg 207/ stadsrandgebied Almelo Noordoost / Rietstraat 152/154/ Kerkelanden – realisatie deelfase 1 Burg. Schneijderssingel – financieel jaarverslag erasmus 2011 -  verzamelbesluit 2e kwartaal 2012
- dinsdag 25092012 – politiek beraad – 19.00 – spreekrecht – subsidies/subsidiebeleid -  voorbereiding regioraad

 
7. Collegestukken

8. Bestuur / acties – op zoek naar vrijwilligers en kandidaten voor het bestuur en de kandidatenlijst…aanmelden kan op b.hummels@raad.almelo.nl met foto en cv en een korte toelichting en motivatie bij uw kandidaatstelling

9. Sites: LA, hyves en facebook – wordt aan gewerkt en kan altijd beter

10. Agenda en prioriteiten – GEEN NIEUWS

11. Rondvraag

12. Afsluiting
.