Signalen uit de samenleving! - Diverse vragen en opmerkingen naar aanleiding van signalen.

Voorbereiding begroting 2013 en 2014 - klik hier voor opmerkingen van Leefbaar Almelo

SAMEN LEVEN - maatschappelijke integratie en participatie in een leefbaar almelo begint met wederzijds begrip, geduld, waardering en verdraagzaamheid

MENSEN VOOR ELKAAR - voor een leefbaar almelo hebben we elkaar allemaal nodig, niemand uitgezonderd

OMGEVING - eigen verantwoordelijkheid voor je milieu en omgeving helpt ons allemaal aan een leefbaar almelo met veel rust en ruimte en tegelijkertijd vol levendigheid

WONEN - prettig en betaalbaar wonen met rust en ruimte maar ook activiteit moet voor iedereen binnen bereik zijn voor een leefbaar almelo

WERKEN - het is beter gelukkig te zijn met wat je doet dan iets te moeten doen om gelukkig te kunnen zijn; waardeer de inzet van iedereen, betaald en onbetaald en besef dat het leven zinvol is in een leefbaar almelo

VEILIGE GEMEENTE - maak mensen meer bewust van het belang van wederzijdse acceptatie en tolerantie om samen te werken aan een veilige wereld te beginnen bij een leefbaar almelo

BURGER, BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING - besef dat je er als overheid voor en door de mensen bent en blijf werken aan een goede service voor iedereen; geef de mensen waar ze recht op hebben en maak ze meer bewust van hun plichten voor een leefbaar almelo